Nasze usługi

Szkolenia i Sklep BHP - artykuły BHP, odzież BHP - Trójmiasto
Outsourcing

Służba BHP

Ofe­ru­je­my usłu­gę out­so­ur­cin­gu bhp, zwią­za­ną z two­rze­niem ze­wnętrz­nej służ­by bhp w za­kła­dzie pra­cy. Sprawując stały nadzór bhp wykonujemy zadania służby bhp na podstawie art. 237.11 Kodeksu Pracy oraz współpracujemy w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

dowiedz się więcej
Kwalifikacje

Szkolenia BHP

W ramach naszych usług prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp, ppoż i pierwszej pomocy dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, a także dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, robotniczych i inżynieryjno – technicznych.

dowiedz się więcej
Analiza

Ocena ryzyka zawodowego

Proces analizy ryzyka zawodowego oraz wyznaczenie jego dopuszczalności składa się na ocenę ryzyka zawodowego.

Nasz zespół prowadzi ocenę ryzyka w oparciu o metodę RISC SCORE.

dowiedz się więcej
Bezpieczeństwo

Postępowanie powypadkowe

Nasi eksperci przeprowadzą dla Państwa kompleksowe postępowanie powypadkowe, opracują niezbędne dokumenty (protokół powypadkowy, wpis do rejestru wypadków) oraz określą środki zapobiegawcze, w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

dowiedz się więcej
Oznakowanie

Instrukcje BHP

W sklepie Art of Business dostępne są instrukcje bhp, instrukcje postępowania w przypadku pożaru oraz wiele innych artykułów bhp. Oferowane przez nas instrukcje opracowane zostały w sposób zapewniający czytelność oraz zrozumiałość dla pracowników.

przejdź do sklepu
Ochrona przeciwpożarowa

Doradztwo, kontrola oraz szkolenia z zakresu ppoż.

Wykwalifikowani pracownicy Art of Business zajmują się opracowaniem oraz aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego obiektów, oznakowaniem obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi, doborem i wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt przeciwpożarowy.

dowiedz się więcej
Oznakowanie

Audyt energetyczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każde przedsiębiorstwo spełniające definicję dużego przedsiębiorstwa zobowiązane jest do przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. Specjaliści Art of Business wykonują audyty w oparciu o obowiązujące PN-EN.

dowiedz się więcej
Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenia kwalifikacyjne

W ofercie Art of Business znajdziecie Państwo szereg szkoleń, które umożliwią uzyskanie certyfikatów i zaświadczeń uprawniających do użytkowania urządzeń transportu bliskiego, wózków jezdniowych wszystkich typów, suwnic, żurawi warsztatowych, podestów ruchomych, a także pilarek mechanicznych.

dowiedz się więcej
Koszyk
  • Koszyk jest pusty