Doradztwo, kontrola oraz szkolenia z zakresu ppoż.

Ochrona ppoż. polegać ma na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia a także środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez ochronę ppoż rozumieć możemy takie działania jak zapobieganie pożarom i klęskom żywiołowym, zapewnienie sił i środków do ich zwalczania, a także prowadzenie wszelkiego rodzaju działań ratowniczych.
W zakresie ochrony ppoż.  nasz zespół zajmuje się m.in:

  • opracowaniem oraz aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego obiektów,
  • oznakowaniem obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi,
  • doborem i wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
  • prowadzeniem szkoleń wstępnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • prowadzeniem szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zapytaj o ofertę

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Zapytaj o ofertę

Środki ochrony przeciwpożarowej

Zapytaj o produkt

Koszyk
  • Koszyk jest pusty