Ocena ryzyka zawodowego

Proces analizy ryzyka zawodowego oraz wyznaczenie jego dopuszczalności składa się na ocenę ryzyka zawodowego.

Nasz zespół prowadzi ocenę ryzyka w oparciu o metodę RISC SCORE

Każdy pracodawca na mocy § 226 Kodeksu pracy zobowiązany jest ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Pracodawca powinien również poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualne. Pomagamy pracodawcom w stworzeniu odpowiedniej dokumentacji i oszacowaniu ryzyka metodą RISK SCORE.

Przebieg oceny ryzyka składa się z 5 powiązanych ze sobą etapów:

  1. Nazwa i opis stanowiska; wymogi dla pomieszczenia i danego stanowiska pracy wynikające z przepisów, rodzaj wykonywanej pracy, zakres obowiązków, wykonywane czynności, stosowane narzędzia, maszyny i urządzenia, stosowane substancje i preparaty chemiczne.
  2. Identyfikacja zagrożeń dla danego stanowiska.
  3. Oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska
  4. Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.
  5. Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej oceny – opracowanie działań korygujących

Zapytaj o ofertę indywidualną

Kup w sklepie
Koszyk
  • Koszyk jest pusty