Nasze usługi

Postępowanie powypadkowe

Nasi eksperci przeprowadzą dla Państwa kompleksowe postępowanie powypadkowe, opracują niezbędne dokumenty (protokół powypadkowy, wpis do rejestru wypadków) oraz określą środki zapobiegawcze, w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdej polskiej firmie spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bhp. W ramach naszych usług prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp, ppoż i pierwszej pomocy dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, a także dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, robotniczych i inżynieryjno – technicznych. Nasz zespół posiada wszelkie uprawnienia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Uczestnikom przekazujemy wiedze w sposób rzetelny i wyczerpujący. Szkolenia zakończone są egzaminem oraz uzyskaniem wymaganych prawnie certyfikatów. Szkolenia prowadzimy indywidualnie dla pojedynczych pracowników lub w grupach zorganizowanych. W przypadku wybranych stanowisk istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia online na naszej platformie e learningowej.

Ważne informacje

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i które nastąpiło w związku z pracą:

Pracodawca na mocy rozporządzenia ma obowiązek w ciągu 14 dni od zgłoszenia zbadać przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy oraz sporządzić dokumentację powypadkową.

Ważne informacje

Dokumentacja powypadkowa zawiera

Nasi eksperci przeprowadzą dla Państwa kompleksowe postępowanie powypadkowe, opracują niezbędne dokumenty (protokół powypadkowy, wpis do rejestru wypadków)oraz określą środki zapobiegawcze w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Porozmawiajmy o tym jak możemy pomóc Twojej firmie

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane do jednorazowego kontaktu, w celu odpowiedzi na zadane pytanie i nie będą przetwarzane.