Nasze usługi

Instrukcje BHP

W ART of Business dostępne są instrukcje bhp, instrukcje postępowania w przypadku pożaru oraz wile innych artykułów bhp. Oferowane przez nas instrukcje opracowane zostały w sposób zapewniający czytelność oraz zrozumiałość dla pracowników.

Obowiązkowe instrukcje BHP powinny być na wyposażeniu każdego przedsiębiorstwa oraz miejsca pracy. Pracodawcy zobowiązani są prawem do opracowania oraz udostępniania pracownikom zasad BHP obowiązujących na ich stanowiskach pracy. Wybór odpowiedniej instrukcji zależy od rodzaju wykonywanej pracy, oraz możliwych zagrożeń bezpieczeństwa które mogą wystąpić w budynku czy pomieszczeniu

Ważne informacje

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały wskazywać

Porozmawiajmy o tym jak możemy pomóc Twojej firmie

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane do jednorazowego kontaktu, w celu odpowiedzi na zadane pytanie i nie będą przetwarzane.