Nasze usługi

Ocena ryzyka zawodowego

Proces analizy ryzyka zawodowego oraz wyznaczenie jego dopuszczalności składa się na ocenę ryzyka zawodowego.

Nasz zespół prowadzi ocenę ryzyka w oparciu o metodę RISC SCORE

Każdy pracodawca na mocy § 226 Kodeksu pracy zobowiązany jest ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Pracodawca powinien również poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualne. Pomagamy pracodawcom w stworzeniu odpowiedniej dokumentacji i oszacowaniu ryzyka metodą RISK SCORE.

Ważne informacje

Przebieg oceny ryzyka składa się z 5 powiązanych ze sobą etapów

Porozmawiajmy o tym jak możemy pomóc Twojej firmie

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane do jednorazowego kontaktu, w celu odpowiedzi na zadane pytanie i nie będą przetwarzane.