Audyt energetyczny

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7), z wyjątkiem mikro-przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

Wyjątek stanowią przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania(..)

Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

        Brak audytu grozi karą w wysokości 5% przychodów.

Specjaliści Art of Business wykonują audyty w oparciu o obowiązujące PN-EN.

Zapytaj o ofertę indywidualną

Depositphotos_182449044_xl-2015
Koszyk
  • Koszyk jest pusty