Instrukcje BHP

W ART of Business dostępne są instrukcje bhp, instrukcje postępowania w przypadku pożaru oraz wile innych artykułów bhp. Oferowane przez nas instrukcje opracowane zostały w sposób zapewniający czytelność oraz zrozumiałość dla pracowników.
Obowiązkowe instrukcje BHP powinny być na wyposażeniu każdego przedsiębiorstwa oraz miejsca pracy. Pracodawcy zobowiązani są prawem do opracowania oraz udostępniania pracownikom zasad BHP obowiązujących na ich stanowiskach pracy. Wybór odpowiedniej instrukcji zależy od rodzaju wykonywanej pracy, oraz możliwych zagrożeń bezpieczeństwa które mogą wystąpić w budynku czy pomieszczeniu

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały wskazywać:

  • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Zapytaj o produkt

Depositphotos_103473762_xl-2015 (2)
Koszyk
  • Koszyk jest pusty