Postępowanie powypadkowe

Nasi eksperci przeprowadzą dla Państwa kompleksowe postępowanie powypadkowe, opracują niezbędne dokumenty (protokół powypadkowy, wpis do rejestru wypadków) oraz określą środki zapobiegawcze, w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Pracodawca na mocy rozporządzenia ma obowiązek w ciągu 14 dni od zgłoszenia zbadać przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy oraz sporządzić dokumentację powypadkową.

Dokumentacja powypadkowa zawiera:

  • opracowany protokół powypadkowy,
  • określenie przyczyn wypadku (zeznania poszkodowanego i świadków),
  • statystyczną kartę wypadku przy pracy (GUS),
  • rejestr wypadków przy pracy,
  • dokumentacja do ZUS.

Nasi eksperci przeprowadzą dla Państwa kompleksowe postępowanie powypadkowe, opracują niezbędne dokumenty (protokół powypadkowy, wpis do rejestru wypadków)oraz określą środki zapobiegawcze w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Zapytaj o ofertę indywidualną

Depositphotos_21581271_xl-2015
Koszyk
  • Koszyk jest pusty