Szkolenia kwalifikacyjne

W ofercie Art of Business znajdziecie Państwo szereg szkoleń, które umożliwią uzyskanie certyfikatów i zaświadczeń uprawniających do użytkowania urządzeń transportu bliskiego, wózków jezdniowych wszystkich typów, suwnic, żurawi warsztatowych, podestów ruchomych, a także pilarek mechanicznych.

Kurs na wózki widłowe spalinowe i elektryczne

Praca w magazynie wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego, służącego do przenoszenia palet lub skrzyń. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w specjalistycznym kursie, którego uczestnicy nabywają umiejętności prowadzenia wózka i operowania ładunkiem. Kurs zawodowy na wózki widłowe obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny i odbywają się po umówieniu bezpośrednio z instruktorem w czasie dogodnym dla obu stron. Część teoretyczna obejmuje takie zagadnienia, jak: rodzaje wózków widłowych, budowa i obsługa wózków, ładunki i ich rodzaje, przepisy BHP dotyczące pracy na wózku.

Zapytaj o kurs

Kurs HDS

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy to urządzenie wykorzystywane w transporcie drogowym przy załadunku ciężkich przedmiotów.  Umiejętność obsługi HDS pozwala na dokonywanie przewozów, ale też umożliwia ich załadunek bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń.

Kurs na operatora żurawi samochodowych mogą odbyć osoby:

  • które mają przynajmniej podstawowe wykształcenie,
  • ukończyły 18 lat,
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora HDS.

Zapytaj o kurs

Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgnikiem

Wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem to inaczej ładowarki teleskopowe.  Wykorzystywane są w wielu dziedzinach przemysłu oraz w sektorze usługowym, w pracach rolniczych, budowlanych czy magazynach.  Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznają budowę i zasady obsługi urządzeń, możliwości ładowarek teleskopowych oraz uczą się bezpiecznej eksploatacji sprzętu.
Zajęcia praktyczne odbywają się po uzgodnieniu z instruktorem.

Zapytaj o kurs

Kurs na podesty ruchome

Podesty ruchome, podnośniki koszowe, czy też inaczej zwyżki składają się zazwyczaj z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia. Służą do ułatwienia wykonywania prac na wysokościach. Trudno byłoby wyobrazić sobie wycinkę gałęzi, prace budowlane przy dachach, czy też prozaiczne zawieszanie potężnych reklam bez ich udziału. Obsługa podestów ruchomych  wymaga odpowiednich predyspozycji oraz wiedzy i umiejętności oraz określonych uprawnień. Organizowane przez nas kursy na podnośniki koszowe, czy też podesty ruchome umożliwiają uzyskanie niezbędnych kwalifikacji.

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę merytoryczną. Zajęcia praktyczne odbywają się po uzgodnieniu z instruktorem.

Zapytaj o kurs

Kurs na operatorów suwnic

Udział w kursie na suwnice oznacza nabycie specjalistycznej wiedzy, praktycznych umiejętności w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych oraz niezbędnych kwalifikacji do pracy jako operator suwnic/cięgników. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Zakończeniem kursu obsługi suwnic jest państwowy egzamin przed właściwą dla danego rejonu komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia w postaci zaświadczeń kwalifikacyjnych są bezterminowe i zezwalają na obsługę suwnic określonego typu, zgodnie z odbytym kursem.

Zapytaj o kurs

Kurs operatorów pilarek mechanicznych

Piły mechaniczne stanowią podstawowe wyposażenie dla pracowników terenów zielonych, pracowników sadownictwa, budowlańców, stolarzy czy strażaków.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora pilarki mechanicznej. Każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu, zgodnie z rozporządzeniem MEN, uprawniające do pracy w zawodzie operator pilarki mechanicznej.

Zapytaj o kurs

Szkolenia z elementami arborystyki

Szkolenie związane z pielęgnacją drzew podczas prac na wysokościach. Szkolenia dedykowane są dla tych, którzy swoją pracę chcą wykonywać profesjonalnie, bezpiecznie i bez szkody dla drzew

Zapytaj o kurs

Koszyk
  • Koszyk jest pusty