Enter your search terms:
 

Instrukcje BHP

Obowiązkowe instrukcje BHP powinny być na wyposażeniu każdego przedsiębiorstwa oraz miejsca pracy. Pracodawcy zobowiązani są prawem do opracowania oraz udostępniania pracownikom zasad BHP obowiązujących na ich stanowiskach pracy. Wybór odpowiedniej instrukcji zależy od rodzaju wykonywanej pracy, oraz możliwych zagrożeń bezpieczeństwa które mogą wystąpić w budynku czy pomieszczeniu.

  

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały wskazywać:

  • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

 

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników