Instrukcje podczas pracy z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem