Enter your search terms:
 

Sklep

Szkolenie dla nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, pracowników szkół i innych placówek oświatowych, a także jednostek naukowo – badawczych.

Cena:

Liczba osób:1-56-1011-2021-30od 31
Cena brutto za osobę:45 zł43 zł40 zł38 zł35 zł

Ważność

Ważność

5 lat

Cel szkolenia

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych,
  • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

Cena zawiera

Cena zawiera

  • dostęp do szkolenia
  • certyfikat
  • egzamin
  • przesyłkę
  • pomoc techniczną
  • konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo

Ramowy program szkolenia

Ramowy program szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i nie bezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z systemami komputerowymi i innymi urządzeniami biurowymi.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.