Enter your search terms:
 

Sklep

Szkolenie dla nauczycieli i pracowników oświaty

45,00 

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, pracowników szkół i innych placówek oświatowych, a także jednostek naukowo – badawczych.

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-30 od 31
Cena brutto za osobę: 45 zł 43 zł 40 zł 38 zł 35 zł

Ważność

Ważność

5 lat

Cel szkolenia

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych,
 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

Cena zawiera

Cena zawiera

 • dostęp do szkolenia
 • certyfikat
 • egzamin
 • przesyłkę
 • pomoc techniczną
 • konsultacje z wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo

Ramowy program szkolenia

Ramowy program szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i nie bezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z systemami komputerowymi i innymi urządzeniami biurowymi.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.

Koszyk Produkt usunięty Cofnij
 • Koszyk jest pusty