Czym są instrukcje BHP?

Kiedy należy je opracować? Jakie są ich rodzaje i funkcje? Na te i inne pytania postaramy się opowiedzieć w poniższym wpisie.

Czym są instrukcje BHP i kiedy należy je opracowywać

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Pracodawca ma obowiązek przygotowania instrukcji , jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia, w pozostałych przypadkach pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

Możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

  • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
  • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku sekretarki;
  • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
  • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.

Potrzebujesz instrukcji stanowiskowej? Przejdź do sklepu

Co powinna zawierać instrukcja BHP?

Instrukcja BHP powinna być przede wszystkim zrozumiała dla pracownika. Musi być napisana prostym i przystępnym językiem, ale też powinno się ją budować według określonego przepisami schematu zawierającego:

  • opis czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
  • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  • czynności do wykonania po jej zakończeniu

oraz

  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Osoby zatrudnione musza mieć stały dostęp do instrukcji i wiedzieć, gdzie one się znajdują.  Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie instrukcje będą wpinane. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać, można też powiesić je w widocznym miejscu.

Podsumowując, instrukcje BHP dotyczą organizacji pracy i zasad bezpiecznego wykonywania pracy, a pracodawca sam decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd. wyda instrukcje. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz, powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania.

Latest comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Koszyk
  • Koszyk jest pusty