Wypadek przy pracy – kiedy możemy o nim mówić?

Mimo, iż pracodawcy coraz większą wagę przywiązują do zagadnień związanych z higieną pracy, a kultura pracy w zakresie bezpieczeństwa jest również na wyższym poziomie, to wypadki przy pracy nadal występują.  Nie każde zdarzenie, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu można jednak zakwalifikować jako wypadek przy pracy, a tym samym nie w każdym przypadku można domagać się odpowiednich świadczeń. Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione cztery warunki.

Zgodnie z definicją wypadku przy pracy podaną w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Cztery wymienione punkty muszą wystąpić jednocześnie.

W związku z tym, że często kontrowersje budzi ustalenie poszczególnych czynników, należy opisać ich charakter.

Związek przyczynowy z pracą zachodzi podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego, a także podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. O związku przyczynowym z pracą możemy mówić również w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

O nagłości zdarzenia mówimy wtedy, gdy czas zdarzenia nie przekracza jednej „dniówki roboczej”, czyli czasu pracy od jej rozpoczęcia do zakończenia, bez względu na ilość godzin.

Za przyczynę zewnętrzną uważa się natomiast działanie czynników materialnych, w tym wszelkich narzędzi, maszyn, energii elektrycznej, skrajnych temperatur czy też promieniowania, na poszkodowanego.  Przyczynę zewnętrzną może stanowić również nadmierny wysiłek fizyczny.

W wyniku wypadku może dojść do uszczerbku na zdrowiu – urazu, a nawet śmierci poszkodowanego. Za wypadki ze skutkiem śmiertelnym uważa się takie wypadki, w których zgon poszkodowanego nastąpił natychmiast lub w przeciągu 6 miesięcy od daty wypadku.

Rodzaje wypadków przy pracy

Do urazów dochodzi wówczas, gdy w skutek działania czynników zewnętrznych, np. działania maszyn, prądu itp, dojdzie do uszkodzenia ciała lub narządów człowieka.

Kiedy uraz w pracy, może zostać uznany za wypadek przy pracy

Szczególną grupę wypadków stanowią tzw. wypadki zrównane z wypadkami przy pracy, w przypadku wystąpienia których, świadczenia są takie same, jak w przypadku wypadku przy pracy.  Są to wypadki, w których spełniony został warunek nagłości zdarzenia oraz miały one miejsce w wyniku działania przyczyny zewnętrznej. W przypadku tych wypadków nieco inaczej przedstawia się jednak związek z pracą.

O wypadkach zrównanych z wypadkiem przy pracy mówimy, gdy pracownik uległ wypadkowi:

  • w czasie podróży służbowej,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jeżeli wypadek będzie miał miejsce w związku z wykonywaniem powyżej wymienionych czynności, to pracownik, który doznał uszczerbku, będzie miał prawo dochodzić swoich roszczeń, czyli odszkodowania.

 

 

Postępowanie powypadkowe – zapytaj o ofertę

 

Latest comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Koszyk
  • Koszyk jest pusty